Senco Sp. z o. o.
ul. B. Krzywoustego 6-12
51-165 Wrocław

tel. 600 379 462
 

O firmie

     Firma SENCO założona w 1989 roku od samego początku swego istnienia związana była z produkcją aparatury kontrolno-pomiarowej dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej. Działalność produkcyjną rozpoczęto od wprowadzenia do produkcji własnej konstrukcji amperometrycznego membranowego czujnika tlenowego typu OS który podlegając kilkakrotnym modernizacjom produkowany jest do dziś. Od roku 2005 firma przejęła produkcję czujników galwanicznych produkowanych przez firmę ELSENT.

     Równolegle z rozpoczęciem produkcji czujników opracowano i wprowadzono do produkcji przemysłowe a potem przenośne przetworniki pomiarowe tlenu rozpuszczonego jak również kompletne systemy pomiarowe tlenu, pH i potencjału redox.

     Uzupełniając sukcesywnie ofertę firma stała się największym krajowym producentem kompletnych systemów do pomiaru tlenu rozpuszczonego jak również samych czujników.

     Oprócz własnej produkcji firma zajmuje się również doborem, kompletacją, montażem i uruchamianiem kompletnych systemów pomiarowych dla gospodarki wodno-ściekowej jak również projektowaniem i wykonywaniem kompletnych systemów automatyki sterujących pracą całych obiektów bądź ich fragmentów.

     Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duże doświadczenie firmy w zakresie realizacji układów automatyki układów napowietrzających dla biologicznych oczyszczalni ścieków.

Obecnie w ofercie produkcyjnej firmy znajdują się:
 • czujniki tlenowe amperometryczne przemysłowe i laboratoryjne
 • czujniki tlenowe galwaniczne przemysłowe i laboratoryjne
 • tlenomierze przemysłowe
 • tlenomierze przenośne
 • pH- metry przemysłowe
 • przemysłowe mierniki potencjału redox
 • armatura montażowa dla różnej aparatury pomiarowej
 • zwężki Venturiego
 • zwężki Palmer-Bowlus
 • układy automatycznej regulacji pracy dmuchaw biologicznych oczyszczalni ścieków
 • komputerowe systemy sterowania i wizualizacji


Ponadto firma oferuje:
 • przepływomierze dla kanałów otwartych i zamkniętych- dobór, montaż i uruchomienie
 • projektowanie systemów automatyki i pomiarów
 • kompletację, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą


 
Product of Linet